Werken bij HE Facility

Onze algemene filosofie van het personeelsbeleid van HE Facility & Services steunt op het principe de werknemers als ons meest waardevolle bezit te behandelen.
Ons bedrijf situeert zich in de dienstverlenende sector waarbij onze werknemers de spil van ons succes zijn. We gaan dan ook zorgvuldig om met onder andere werknemerszorg.
Als bedrijf hebben we een handboek waar iedere werknemer zijn of haar rechten en plichten kunnen vinden. Voordeel is dat er geen onduidelijkheden zijn over wat men wel of niet kan doen. Als bedrijf zijn we gecertificeerd ISO 9001-2000, NEN 4400 en VCA waardoor we de plicht hebben te zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit houdt ook in dat iedere werknemer 2 maal per jaar een tool box-meeting krijgt over veilig werken en aanverwante onderwerpen. Daarnaast zijn er regelmatig werkbesprekingen.
Voor een goede werksfeer zijn een aantal zaken van belang waarbij ook een medewerker verantwoordelijkheid heeft:
• Respect voor collega’s en klanten.
• Vriendelijkheid naar collega’s en klanten.
• Opleidingsmogelijkheden.
• Op tijd ontvangen van lonen.
• Regels die CAO bedrijven en medewerkers oplegt naleven.
Al deze zaken zijn voor werknemers van HE Facility & Services normaal en gebruikelijk!
Toegewijde en vastberaden werknemers geven vorm aan de bedrijfsresultaten van HE Facility & Services. HE Facility & Services is trots op haar werknemers die blijk geven van ondernemerschap, werklust en de vaardigheid om resultaten te bereiken.

Naam *
Adres *
Postcode *
Plaats *
E-mail adres *
Tel *
Geboortedatum *
spreekt nederlands *
leest nederlands *
in bezit van rijbewijs B *
in bezit auto *
in bezit fiets of ander vervoermiddel *
functie waarop gesolliciteerd wordt *
Beschikbaar ( per wanneer) *
Werktijden *
*