Kwaliteitsbeheer

Hoe meet u de kwaliteit van schoonmaak? Het komt voor dat er tussen schoonmaakbedrijf en opdrachtgever verschil van mening ontstaat over de kwaliteit van de geleverde dienst. De meeste schoonmaakbedrijven hebben wel eigen kwaliteitssystemen, maar deze hebben meestal een interne bedrijfseconomische functie. Ze richten zich doorgaans op toezicht en beoordeling van personeel. Vandaar dat wij voor een groot deel zijn overgestapt op visuele schoonmaak. Als men binnenkomt na de schoonmaak moet het visueel schoon zijn. Dit na een van te voren afgesproken plan van aanpak met de opdrachtgever. Daarnaast zetten we in op hygiëne met middelen die desinfecteren. Daarvoor gebruiken we bv stoom voor sanitair, microvezel voor reiniging oppervlakte, en op basis van Biologische reinigingsmiddelen een zo min mogelijke belasting voor natuur en milieu. De kwaliteit wordt daarnaast gecontroleerd door de objectleiding die ook uw contactpersoon is. Dus niet meer schakels dan nodig is.